Sandplayterapi

Historisk perspektiv

Sandplay er udviklet i 1950´erne af den schweiziske analytiske terapeut Dora Kalff. Hun skabte den form for Sandplay, der anvendes i dag, på baggrund af C.G. Jungs teorier om de ubevidste, kreative kræfter i mennesket psyke.

At arbejde med det ubevidste

Sandplay terapi er ligesom enhver anden terapi en forandringsproces, som ikke kan forceres. Det vil sige, at hele mennesket skal ses og forandringer skal lagres og integreres i personligheden og gøres til ens eget. Ved hele mennesket forstås kroppen, jeget og selvet (psyken). Når forandringer er blevet integreret i ens personlighed, kan disse bruges konstruktivt både indadtil og udadtil.

Sandplay terapi handler om at gøre det ubevidste bevidst.

Dermed kan terapien støtte udviklings- og forandringsprocessen hos den enkelte. Sandplay terapi er særlig velegnet til før sproglige og ubevidste traumer. Terapiformen er nænsom og foregår altid i barnets/den unges eget tempo. Sandplay terapi er anvendeligt til både voksne og børn og kan imødekomme behov for at arbejde kreativt, kropsligt/sanseligt, legende og mindre verbalt.

Sandplay terapi i praksis

På skolen varetages Sandplay terapien af uddannede og certificerede Sandplay terapeuter. 

Den Musiske Helhedsskole tilbyder Sandplay terapi til elever, der vurderes at kunne drage nytte af dette.

Et Sandplay forløb aftales altid i samarbejde med forældre og evt. kommunale sagsbehandlere. Sandplay terapi kan tilbydes til forældre og søskende, hvis det vurderes at de kan drage fordel af denne form for terapi.

Det terapeutiske arbejde foregår i skolens eget Sandplay værksted. I værkstedet er det kun terapeuten og barnet/den unge, der er til stede. Sandplay værkstedet er lokaliseret på skolens grund, men i en selvstændig bygning. Dette giver eleven den nødvendige ro til fordybelse i processen.

Giv dit barn den rette hjælp i trygge omgivelser

Vi tilbyder sandplay-terapi både internt som del af vores tilbud, men også eksternt.
Ring for at høre mere

Kontakt os

Sandplay værkstedet består af:

2 sandkasser, én med tørt sand og én med vådt sand. Kasserne er placeret på stativer, så man kan stå op og arbejde. Kassernes mål er ca. 50 X 70 X 7 cm, svarende til det primære synsfelt. Det vil sige, at man kan se hele sandkassen på én gang. Kasserne er blå indvendige.

Reoler med mange figurer; personer, eventyrfigur, fabeldyr, dyr, ting, træer, blomster, transportmidler, huse, symboler, perler, sten, o.a.