DMHS for forældre

Forælder eller primær voksen til elev hos Den Musiske Helhedsskole

Samarbejdet mellem skole og hjem er ikke blot vigtigt, men essentielt for at vi kan hjælpe jeres barn. 

Vi forventer at I er indstillet på at indgå i og bidrage til dette samarbejde. 

Vi forventer også, at vi bliver oplevet af jer som en åben skole, hvor I føler jer velkomne.

Tillid går begge veje.
Vi har tillid til, at I kender jeres barn bedst og derfor bliver jeres erfaringer og oplevelser vigtige i samarbejdet.
Vi vil det bedste for jeres barn.

Elev hos Den Musiske Helhedsskole

Hos os er det oftest sådan, at man som elev skal lære eller genlære, hvordan det er at gå i skole. Der er sket et skred i udviklingen som gør, at der for en periode er behov for at gå på en skole som vores.

Vores mål er at vende mistrivsel til trivsel, så det igen bliver muligt for hver enkelt menneske at udvikle sig og opnå det fulde potentiale.

Terapi hos os

Den Musiske Helhedsskole arbejder ud fra en psykodynamisk forståelse, i en miljøterapeutisk ramme. Behandling i en miljøterapeutisk organisation, handler om at organisere miljøet på en måde der skaber mulighed for at barnet, den unge og familien kan arbejde med forandring og udvikling.

Skolen i tal og procenter

Vi ønsker det bedst mulige forløb for alle vores elever

30+

Års erfaring

100%

hjælpes videre med en plan

65%

af vores elever tilbage i almen- eller specialskole før 7. klasse

5-7

elever pr. klasse med co-teaching

Fagligheden i orden

Vi benytter os ikke af vikarer og alle vores ansatte er uddannet enten lærer eller pædagog.

Vi har en fælles overenskomst med Danmarks Lærerforening og Socialpædagogernes Landsforbund, som er med til at sikre at alle ansattes faglighed og arbejdsforhold er i orden.

I hverdagen betyder det, at det er de samme voksne, dit barn vil møde og danne relationer til.

Det Musiske

Den musisk-kreative tilgang til undervisning forstås bredt som en måde at lære på, hvor glæde, leg og motivation er i centrum. 

Vi tænker læring hele dagen, også når vi spiser frokost sammen, går eller tager en tur, leger, eller er på koloni. Det er en tilgang til læring, der søger at tænke ud fra traditionel boglig undervisning i klasserummet, og tilbyde alternativer til det der ikke har fungeret i almenskolen.

Det er ikke nødvendigt at interessere sig for musik eller at kunne spille på et instrument, for at have stort udbytte og glæde af at gå på Den Musiske Helhedsskole.  Hvis man er udfordret i at indgå eller være i et traditionelt klasserum, eller i at fungere i sociale fællesskaber, vil man kunne få stor glæde og udbytte af at være elev på skolen.

 

Hvordan får jeg mit barn ind

Indskrivningen foregår gennem din kommunes socialrådgiver eller pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Vi er en del af Rammeaftalen og er derfor et af de tilbud, kommunerne har godkendt og benytter sig af.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for afklaring.

Skriv til os på info@dmhs.dk

Det siger andre om skolen

”Min søn har gået på jeres skønne skole et år nu. Hvis jeg tænker tilbage på den dreng der startede hos jer, er det en fuldstændig fantastisk forvandling, og udvikling der er sket.”

“Han er gået fra at være en, der i den grad havde en masse angst forbundet med at gå i skole, til nu at være en dreng, der stort set hver morgen cykler afsted med ret ryg og godt mod, af og til synger han endda. Der er ingen tvivl om at det I gør, jeres indstilling til ham, og jeres rolige og tålmodige måde at være på, har ændret hans liv, hans motivation og hans tro på at han er god nok. Det er jeg dybt taknemmelig for og meget rørt over. Jeg må indrømme at jeg havde svært ved at tro på, at det nogensinde ville ske – at han kunne blive tryg og glad for at gå i skole igen, men det er sket, og I har på mange måder ændret hans, og dermed os andres, liv. Så tusinde, tusinde tak for det – I gør en kæmpe forskel!!”

Mor til elev på skolen

“Fantastisk skole”

”Fantastisk skole, møder de unge der hvor i de er. Og de hjælper med at de unge udvikler sig på alle punkter. Ville ønske at alle unge der har behov for noget ekstra ville kunne gå på den skole.”

Mor til elev på skolen

“Jeres måde at arbejde med udvikling på er på mange måder forbilledlig.”

“Tak for en god konference. Det var spændende at være med igen. Jeres måde at arbejde med udvikling på – at finde balance mellem de samfundsmæssige krav, de faglige krav og godt arbejdsmiljø – er på mange måder forbilledlig.”

Ulla Charlotte Beck, cand.mag. i statskundskab og psykologi, organisationskonsulent og gruppeanalytiker Konsulent på intern uddannelse:

“Der bor en stor indsigt i børn og deres behov i personalegruppen. Samtidig formår personalet at forholde sig mentaliserende til samspillet med børn og unge.”

”Jeg har som kursusholder med fokus på mentalisering og relationskompetence tilbragt en dag i foråret 2020 sammen med personalegruppen fra Den Musiske Helhedsskole . Det var meget berigende og lærerigt. Der bor en stor indsigt i børn og deres behov i personalegruppen. Samtidig formår personalet at forholde sig mentaliserende til samspillet med børn og unge. Også når det bliver svært. Med stor selvindsigt kan de se, hvordan de som voksne kan justere deres adfærd og dermed bedst muligt imødekomme børnenes behov. Stemningen på dagen blev beriget af humor, fælles fokus om det betydningsfulde job som lærer og pædagog, åbenhed og venlighed. Den Musiske Helhedsskole er uden tvivl et dejligt sted både at være og lære. For børn og voksne.”

Louise Klinge, Børne- og Skoleforsker, PhD.

“I har været den skole jeg ikke vidste jeg havde brug for”

“I har været den skole jeg ikke vidste jeg havde brug for, og I har givet mig mere end jeg nogensinde vil opdage.”

Elev i sin tale ved translokationen