Den Musiske Helhedsskole, Københavnsvej, Hillerød, Denmark

Ring eller skriv til os

Vi står gerne til rådighed for spørgsmål, tvivl, nysgerrighed eller vejledning

Københavnsvej 27,
3400 Hillerød
Find vej

Skriv til os

så kontakter vi dig hurtigst

  Skolens åbningstider

  Kontor
  08.00 – 15.00
  SFO
  07.00 – 16.00
  Skole
  08.30 – 13.30

  Spørgsmål & svar

  Undervisningen på Den Musiske Helhedsskole bygger på at alle elever skal have mulighed for at blive så dygtige som de kan. Det betyder at vi møder den enkelte elev på det faglige niveau som han/hun er på og planlægger og udfører undervisning der matcher elevens behov. I praksis betyder det at en del af undervisningen er individuel og der hvor det giver mening, undervises eleverne i mindre grupper. I løbet af en undervisningstime benytter vi forskellige undervisningsformer; forskellige faglige spil, individuel undervisning, bevægelse i undervisningen, klasseundervisning og gruppearbejde. Fælles for hver time er at den gennemgås og strukturen overholdes, så alle ved hvad de skal. 

  Den Musiske Helhedsskole tænker i helheder, som navnet antyder. For os betyder det at familien er en central del af elevernes behandling og udvikling. Vi forstår elevens udfordringer ind i en kompleksitet af familiedynamik, oplevede erfaringer, ydre og indre forestillinger samt fysiske og mentale tilstand.

  Det er vores erfaring, at det udvidede familiesamarbejde og tiltroen til hinandens hensigter er afgørende for, at barnet/den unge kan komme i trivsel og udvikle sig.

  Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at der er sammenhæng mellem barnets problemstilling og hele familiens trivsel. Der skal ofte arbejdes med hele familiesystemet om fælles ansvar, ønske og mål, før en udvikling kan finde sted.

  Vi opfatter forældre, som de mest betydningsfulde personer i barnets liv, men ikke alle handlinger er lige hensigtsmæssige for børns udvikling. Forældre ønsker som udgangspunkt det bedste for deres børn, men nogle forældre mangler viden eller sparring, for at finde de bedste løsninger til at opnå målet.

  Familierådgivning er et struktureret samarbejde mellem forældre og terapeuter, med det formål at bringe barnet/den unge i trivsel, samt i fællesskab at afhjælpe de udfordringer familien måtte have. Vi arbejder ud fra en ressourcemodel, hvor familier støttes og lånes ressourcer uden at ansvaret tages fra forældreskabet.

  Familierådgivningen varetages af en uddannet familieterapeut eller cand. pæd. i pædagogisk psykologi.

  Vi har en intern musikskole, hvor man kan lære et instrument.
  Vi tilbyder fx trommer, guitar, bas, keyboard og olietønder.
  Vi sigter mod at man kan blive fortrolig med sit lærte instrument, så man kan indgå i samspil med andre.
  Vi afholder 2 årlige koncerter, hvor de elever som går på musikskolen viser, hvad de har lært.
  Dette tilbud er gratis.

  Vi benytter os ikke af vikarer og alle vores ansatte er uddannet enten lærer eller pædagog.

  Vi har en fælles overenskomst med Danmarks Lærerforening og Socialpædagogernes Landsforbund, som er med til at sikre at alle ansattes faglighed og arbejdsforhold er i orden.

  I hverdagen betyder det, at det er de samme voksne, dit barn vil møde og danne relationer til.

  Mød alle os der er der for dit barn

  Vi er altid klar på en snak

  Organisations- & Skoleleder

  Claus

  Organisations- & Behandlingsleder, familieterapeut og sandplayterapeut

  Dorte

  Pædagogisk Psykologisk leder og behandlingskoordinator

  Rie

  Ledende Mijøterapeut og familieterapeut

  Brian

  Lærer

  Jesper

  Klasseleder A2

  Sarah

  Klasseleder B

  Lasse

  Klasseleder U

  Mads

  Lærer

  Stine

  Pædagogisk ansvarlig i pædagogisk læringscenter og AMR

  Kenneth

  Lærer

  Daniella

  Kok og TR

  Peter

  Lærer

  Henriette

  Klasseleder og lærer A3

  David