Sådan arbejder vi

Undervisning i klasserummet

Undervisningen på Den Musiske Helhedsskole foregår ud fra individuelle læreplaner og individuelt tilrettelagte undervisningsforløb i små hold.

Undervisningen bygger på at alle elever skal have mulighed for at blive så dygtige som de kan. Det betyder at vi møder den enkelte elev på det faglige niveau, som han/hun er på og planlægger og udfører undervisning der matcher elevens behov. I praksis betyder det, at en del af undervisningen er individuel, men der hvor det giver mening, undervises eleverne i mindre grupper. I løbet af en undervisningstime benytter vi forskellige undervisningsformer; forskellige faglige spil, individuel undervisning, bevægelse i undervisningen, klasseundervisning og gruppearbejde.

Fælles for hver time er at den gennemgås og strukturen overholdes, så alle ved hvad de skal.  

Der tilbydes undervisning i fuld fagrække.

Skolen tilbyder at føre de elever, der bliver klar til det, op til folkeskolens afgangsprøve på 9. og 10. klasses niveau, i samarbejde med vores nærmiljøskole (Frederiksborg Byskole) og Hillerød Kommune.

Indholdet i undervisningen varierer nærmest fra time til time, eller fra dag til dag.  Hvad magter eleverne netop nu, og hvordan kan vi bedst komme dem i møde i forhold til deltagelse i undervisningen?

Frikvarter

Vi vælger at prioritere, at de voksne er tilgængelige eller deltagende i elevernes pauser. Medarbejderne er synlige og opsøgende på elevernes ønsker og behov, så alle oplever at blive set og hørt i pauserne og ingen kommer til at opleve at være ”udenfor” fællesskabet.

Socialfag

I dette fag arbejder vi med at udvikle elevernes sociale kompetencer på tværs af klassetrin.

Med et fælles tredje som ramme, tages forskellige temaer op med eleverne, så de i samarbejde med deres skolekammerater, kan få en bedre forståelse for egne og andres grænser.  Socialfag bliver derved en øvebane, hvor eleverne kan træne relationer, konfliktløsning og forsoning i et trygt rum, hvor der er masser af voksenstøtte.

Det Musiske

Vi tænker læring hele dagen, også når vi spiser frokost sammen, går tur, leger eller er på koloni. Det er en tilgang til læring, der søger at tænke ud fra traditionel boglig undervisning i klasserummet og tilbyde alternativer til det, der ikke har fungeret i almenskolen.

Vi er meget mere end bare en skole

Aktive i lokalsamfundet

Vi samarbejder også med lokalsamfundet.

Spændende aktiviteter

Vores elever har blandt andet lavet heks til Sankt Hans bålet på slotssøen.

Rekord slående

Vi har også lavet Danmarks længste hinkerude i gågaden.

Musikskolen

Vi vil altid sigte mod et fælles tredje, nemlig samspil.  Dét at spille sammen og være fælles om både proces og produkt er et redskab, som eleverne kan tage med sig – i deres skolegang og i livet.  

Vi har fokus på at tilrettelægge indholdet af undervisningen for den enkelte, så den enkelte kan blive en del af vores musikalske fællesskab.  

I praksis betyder det, at en ny elev på skolen vil begynde med eneundervisning sammen med vores musiklærer, for efter nogle uger at få en makker at spille musik sammen med.  Dernæst vil eleven blive inviteret med til fælles samspil på lige fod med alle andre elever.  På den måde opbygges elevens musikalske kunnen parallelt med evnen til at koncentrere sig trods flere mennesker i samme rum. 

Når man spiller sammen med andre, bliver man nødt til at turde at åbne sig op, med risiko for at lave fejl.  Vi skal være noget for hinanden og vi er afhængige af hinanden.  Musikken har en evne til at skabe et fællesskab, som det ikke er farligt at committe sig til.  Tværtimod bliver der skabt et rum med masser af smil og positiv energi, som spreder sig til resten af skolen. 

Øvelokalet er indrettet, så eleverne har rig mulighed for et varieret palet af musikinstrumenter. Her er et udpluk: 

  • Olietønder: Olietønder er et simpelt instrument, som ikke kræver besiddelse af et vist teknisk niveau.  Det vil sige, at der med få midler kan skabes musik og et grundlag for samspil – og så er det sjovt! 
  • Trommer, Elguitar, Elbas, Keyboards m.fl.:  Vi underviser i dem alle, og især de større elever griber ivrigt fat i instrumenterne.  Der arbejdes med, at alle får kendskab til at spille trommer, for at få en forståelse for puls, tempo og rytme.  En puls der kan videreføres til andre instrumenter.  
  • Studie:  I vores øvelokale kan vi også arbejde med studieindspilning og beatsproduktioner.  I studiet arbejdes tværfagligt med fx dansk, når der skrives lyrik til vores beats.  

Fællesskab i haven

Udearealet emmer af at blive brugt, og eleverne gør det flittigt.  En trampolin hvor spring og leg samler eleverne, et gyngestativ hvor eleverne kan slappe af eller mærke suset i maven, bålpladsen hvor der kan snittes i pinde og bages snobrød, boldburet hvor energien kan få frit løb og en cykelbane hvor skolens Mountain Bikes kan køre rundt i haven.  Så der er rig mulighed for at få afløb for overskudsenergi.