Miljøterapi

Miljøterapi er relationsbehandling. Miljøterapi er de menneskelige møder og fællesskaber der skabes omkring en aktivitet, og som danner grundlag for udvikling og forandring hos individet.  

Struktur en del af miljøterapi

De enkelte aktiviteter overvejes og planlægges altid, både i indhold, tid og sted.

Med aktiviteter menes undervisning, pauser, bevægelse, socialfag, udeskole, tværfag, projekter, mad, ture, familiesamtaler, elevsamtaler, fælles aktiviteter, jule- og sommerafslutninger.

Læringsmiljø, lokale placering, elevens placering i klasserummet, regler i fællesaktiviteter, elevsammensætning, deltagelsesmuligheder, struktur samt verbal og visuel støtte, er alle bevidste overvejelser for at fremme udvikling hos den enkelte.    

Organisationen som terapeut

Organisationen skal forstås som en helhedsramme; Læringsmiljø, fysiske rammer, værdier/menneskesyn, organisatoriske -, sociale -, psykologiske – og kulturelle forhold. Alle enkelte elementer danner tilsammen det terapeutiske miljø.

Miljøterapi er summen af alle elementer i en organisation, både de bevidste og ubevidste. Det vil sige alt det vi kan se og alt det vi ikke kan se.

I en miljøterapeutisk organisation har alle en vigtig rolle i udførelsen af de optimale rammer. Det gælder eleven, familien, medarbejderne, ledelsen og bestyrelsen. Ingen kan undværes og alle værdsættes. 

Alt hænger sammen

Aktiviteter skal ses i en sammenhæng og ikke fragmenteret, dermed ses meningen med miljøterapeutisk behandling.

  • Miljøterapeuter kan ikke lave terapeutiske processer alene.
  • Miljøterapeuter er i stand til at skabe et miljø, hvor udvikling hos den enkelte og gruppen kan finde sted.

Miljøet og organisationen skal tilpasse sig den enkelte og gruppens behov, samt understøtte muligheden for forandring og udvikling.