Samarbejdspartnere

Aktivt bidragende til samfundet

Vi samarbejder med relevante partnere indenfor områder som skole, erhverv, kunst, kultur, fritid og det sociale.

Uddannelse og viden

Vi er i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon i gang med et forskningsprojekt, som skal hjælpe med at bibringe viden til, hvordan man bedst muligt hjælper elever videre til mellemformer eller specialklasser, når behandlingsforløbet hos os er vellykket.

Vi samarbejder også med Københavns Professionshøjskole og bidrager til uddannelsen af næste generation, som skal løfte arbejdet med det sociale felt. Dette gør vi som praksis partner på den tværprofessionelle indsats og også som oplægsholdere på uddannelsen.

Den lokale forankring

Vi har et samarbejde med Royal Stage om idrætsfaciliteter og oplevelser.

Vi er en del af Den Socio-Kulturelle Landsby i Hillerød.

Vi samarbejder med C4 om forskellige initiativer for erhvervslivet i Hillerød.